01. Shkurt 2017.

Ju njohtojmë se Ministria per bujqësi dhe zhvillim rural në bashkpunim me pushtetin lokal, organizon për bujqit e Ulqinit prezantimin e Agrobuxhetit per vitin 2017 dhe programit IPARD 2.2

Prezentimi behet me datem 03.02.2017. ne restoranin LAMIGA ne ANE TE MALIT(Katerkolle) me fillim ne oren 10

Ftojmë te gjithë prodhuesit bujqësorë që te marrin pjesë në kete takim, ku do te kenë vmundësi te përcjellin dhe të parashtrojnë pyetje per keto cështje.

Poashtu ftojmë edhe mediat që te marrin pjesë.