06. Shkurt 2017.

UNDP në Mal të Zi, në bashkëpunim me Ambasadën e Britanisë së Madhe në Mal të Zi, Ministrinë e Financave dhe Komunën e Ulqinin organizon tribun me afaristë(sipërmarrës, ndërmarrje të vogla dhe të mesme) të Ulqinit me temë biznes barijerat.

Tribuna do të mbahet në Salën e Madhe të Kuvendit Komunal të Ulqinit, të marten 7 shkurt në orën 10:30.

Ftojmë të gjithë të interesuarit të marrin pjesë!