05. Maj 2017.
Fillim i mbarë për sezon turistik

Ky, ishte  vlerësimi  që i bëri Kryetari i Komunës Nazif Cungu , manifestimit tradicional,,Të gjithë për turizëm,, dhe vizitave të shumta të mysafirëve gjatë ditëve të fillim majit në qytetin tonë.

Ai në konferencën me  gazetarë prezantoi të dhëna ku shihej qartë qe gjatë  ditëve të para të majit, në Ulqin ka pasur një numër të madh të mysafirëve nga vende te rajonit, Kjo sipas tij është sinjal i mirë se do të kemi  një sezonë të sukseshme. Po vecoi që shumë gjëra mvaren nga vetë ne. Në vazhdim numri një i Ulqinit analizoi veprimet dhe punët e ndërmarrjeve publike dhe shërbimeve përkatëse. Ai i shprehu falenderime pronarëve të hoteleve, bareve  restoranteve, pronarëve të plazheve etj  që u angazhuan  për argëtimin e mysafirëve dhe tha që aktivitete të këtij lloji do të ketë  gjatë tërë sezonit turistik.Komuna nëpërmes sherbimeve të saja  po përcjell  më përsëafrmi  të gjitha detyrat që i ka parashtruar dhe ata që kanë dalë nga takimet që janë zhvilluar me qytetarët tha në konferencen me gazetarë Kryetari i Ulqinit.