14. Nëntor 2018.

Diskutim publik: Draft vendimi për mënyrën e grumbullimit dhe grumbullimin e veçantë të mbeturinave komunale për përpunim në territorin e Komunës së Ulqinit

Kryetari  i Komunës së Ulqinit, ka miratuar Përfundimin numer 01-214/18-3 prej 01.06.2018.për përcaktimin e draft vendimit   për mënyrën e grumbullimit dhe grumbullimin e veçantë të mbeturinave komunale për përpunim në territorin e Komunës së Ulqinit,  dhe draft vendimi të vëhet në diskutim publik, ku obligoi Sekretarijatin për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambijentit, n

Më shumë